Forslag om omlegging av takst- og rabattsystemet for bomringen

Slutt på «halv pris»

I løpet av sommeren kan rabattsystemet for bomringen rundt Namsos bli endret. Da blir det blant annet slutt på bompasseringer til «halv pris».
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i bompengeselskapene i vår region. Nå har vi sendt vårt forslag til berørte kommuner og fylkeskommuner til videre behandling, forteller seniorrådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen Region Midt.