Sentrumsnært steinbrudd

Innsikt og utsikt på Kolvereid

NYTT STEINBRUDD: Området tenkt som steinbrudd ligger ved Kolvereid sentrum, og like ved Fv. 17 på Finnehøgda. (blått punkt). 

MOT STEINBRUDD: Runbjørg Bremset Hansen er kritisk til at det kommer et steinbrudd ved Kolvereid sentrum. 

NAMDALSAVISA

Min ektemann og jeg valgte å flytte fra Trondheim til Kolvereid i 1977. Hovedgrunn var en sterk fascinasjon til naturen og de kvaliteter en liten «småby» bød på. Her har vi i fritida og rundt heimen nytt stillheten og roen i fredelige omgivelser, sammenlignet med et hektisk liv i Trondheim.

Når vi har hatt besøk utenfra, har disse kvaliteter blitt sterkt fremhevet av våre gjester. Det mest unike som har blitt fremhevet, er den fantastiske «innkjørsel og panorama» som åpenbarer seg før en kommer til sentrum sørfra, med et vidt blikk over Kolvereidvågen, som et betagende treffpunkt for øyet.

Det har vært med stigende uro man har konstatert at det foreligger planer om et steinbrudd midt oppe i det nevnte området. At Utvalget for drift- og utvikling har gitt sin tilslutning til dette, synes for mange å være foruroligende. Personlig vil jeg gi min fulle støtte til de uttalelser som framkommer i Namdalsavisa tirsdag denne uka av Steinar Livik, tidligere drifts- og utviklingssjef i Nærøy kommune.

Han peker på de store konsekvensene dette vil gi med tanke på «sår» i landskapet og at det vil legge begrensninger på utvikling i nærområdet pga. støy. Videre poengterer han de manglende konsekvensutredinger i forhold til samfunnsmessige og miljømessige forhold.

Så er det i tillegg gitt grønt lys for en mange etasjes høy bygning noen hundre meter etter dette. Akkurat der utsikten ved innkjørselen til Kolvereid bare åpenbarer seg ytterligere.

Jeg har ved en tidligere anledning brukt følgende sammenligning: Når en før ankom Oslo med flytoget, var det mest slående den faktiske utsikten mot sjøen, noe som ga et «frampeik» på at det var en fjordby. Nå er det Barcode og høye bygninger som dekker til utsynet.

Arbeiderpartiet har akkurat hatt landsmøte og har fattet mange gode forslag med tanke på politikkutforming. I sin tid hadde de en kulturminister som hette Åse Kleveland. Etter min mening «the best ever».

Hun hadde et særskilt fokus på hvordan tettsteder og kommunesentre burde utvikle seg, både rent estetisk og miljømessig. Mitt håp er at lignende tanker får aktualitet og blir vektlagt rent beslutningsmessig i Nærøy kommune den kommende tida.