Rekordmange søkere

Ungdommen strømmer til den blågrønne utdanningen i Ytre Namdal. I år har hele 120 søkt på de 72 studieplassene.

REKORDHØY Interessen for å utdanne seg til en karriere innen blå og grønne matnæringer er rekordhøy i Ytre Namdal. I vår har 120 søkt på de til sammen 72 tilgjengelige studieplassene på naturbruk. Illustrasjonsbilde.   Foto: VAL vgs

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For andre år på rad opplever Ytre Namdal og Val videregående skoler rekordsøking til sine blågrønne utdanningsløp.

Matregionen Ytre Namdal har vært tydelig på at det vil bli skapt 1.000 nye arbeidsplasser når matproduksjonen dobles fram mot 2025. Det har ungdommene fått med seg.

Rekordinteressen vedvarer

Opptellingen etter søknadsfristens utløp 1. mars, viser at det er kommet inn til sammen 120 søknader på til sammen 72 studieplasser på naturbruk. Studieretningene utdanner fagfolk til fiskeri, havbruk, landbruk og hestefag.

– Antall søknader er på samme nivå som fjoråret, som også var et rekordår, sier Svanhild Øpstad, avdelingsleder undervisning ved Val videregående skole.

Øpstad mener ungdommenes store interesse for nettopp naturbruksfag er godt nytt for Ytre Namdal. I år produserer denne matregionen hovedingrediensen til rundt 500 millioner middagsporsjoner. Om ti år er det vokst til milliarden.

Høster av samarbeid

Den høye søkningen bekrefter at langsiktig, strategisk samarbeid virker.

– De videregående skolene i regionen har de siste årene samarbeidet stadig tettere med hverandre og næringslivet, for å sikre dyktige arbeidsfolk til de viktige matnæringene. Resultatene fra skole-næringsliv-samarbeidet i rekrutteringsprosjektet IPS (individuelt tilpasset praksis i sjømatnæringen) har vært så gode at bedriftene og skolene har inngått formelle partnerskapsavtaler. Den tette dialogen gir gode, praktiske løsninger for både bedrift, skole og eleven, sier Øpstad.

Samarbeidet har også gitt moderne og mer praktiske utdanningsløp. Elevene får mye av opplæringen som praksis ute på moderne anlegg, eller om bord i tidsriktige fartøyer.