Bedre legetilbud for de sykeste eldre i Namsos

Sykeheimslege på plass

Etter flere års jakt på egen sykeheimslege har Namsos kommune endelig fått napp. Fra årsskiftet begynner Karoline Lohrengel (51) i jobben som lege ved Namsos helsehus.

Sykeheimslege: Karoline Lohrengel er tilsatt som sykeheimslege i hel stilling ved Namsos helsehus. Hun ser fram til å kunne vie all sin oppmerksomhet som lege mot de 90 pasientene ved helsehuset. Hennes nåværende pasienter ved Namsen legesenter vil få en ny fastlege fra årsskiftet.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg liker eldre mennesker og jeg gleder meg til å ta fatt på en givende jobb. Jeg har de siste tre-fire årene vært en av tilsynslegene ved helsehuset, slik at jeg vet hva jeg går til, sier Lohrengel som i dag har praksis som fastlege ved Namsen legesenter.

Som sykeheimslege i hel stilling ser hun fram til å få bedre tid både pasienter, pårørende og til sykepleierne.

Tettere oppfølging

– Nå får jeg mulighet til å følge opp og se pasientene hver dag. Jeg vil også bli bedre kjent med sykepleierne slik at vi i fellesskap kan gi pasientene det beste tilbudet, sier legen.

Karoline Lohrengels pasienter ved Namsen legesenter vil fra kommende årsskifte få en ny lege å forholde seg til. Namsos kommune vil utlyse stillingshjemmelen med det første.

FORNØYD: Helse- og omsorgssjef Morten Sommer er fornøyd med at Namsos kommune har fått på plass en sykeheimslege i hel stilling som tiltrer i jobben ved årsskiftet. Hittil har jobben som lege ved Namsos helsehus vært delt mellom sju leger, fordelt på fem-seks timer i uka på hver.  Foto: Bjørn Tore Ness

 

Fornøyd helsesjef

Helse- og omsorgssjef Morten Sommer er godt fornøyd med endelig å ha fått på plass en lege som vil dekke det samlede behovet for legetjenester ved helsehuset.

– Det er seks-sju år siden vi første gang gjorde forsøk på å få besatt stillinga. Den har vært lyst ut flere ganger, men det var først nå at vi fikk napp. Vi er svært godt fornøyd med at Karoline Lohrengel har takket ja til jobben, sier Sommer.

Legetjenestene ved Namsos helsehus – tidligere Namsos sykeheim – har tidligere vært delt mellom flere av kommunens fastleger.

– I timeressurs har vi brukt mer enn ei helstilling og vi har vært fornøyd med den legetjenesten vi har hatt. Men med en lege på plass så vil det bety mye når det gjelder kontakt og dialog med beboere og pårørende og når det gjelder samarbeid mellom lege og sykepleier. Det blir et bedre medisinsk miljø med bare en lege å forholde seg til, sier Morten Sommer.

– Ei gladsak

Trine Fagerhaug (Ap) er leder i utvalget for oppvekst, omsorg og kultur i Namsos kommune og hun beskriver nyheten som en fast sykeheimslege som ei gladsak.

– Det er positivt for alle at det nå blir en lege på helsehuset og at legetilbudet blir styrket. Håpet er også at det kan bidra til bedre rekruttering av sykepleiere, sier Fagerhaug.