Ubalansen i arbeidslivet

Her var det en logisk balanse i arbeidslivet

NAMDALSAVISA

Skattefradraget for fagforeningskontingent blir et hett tema i høstens valgkamp. Ap vil doble beløpet, mens Høyre vil beholde det uforandret. I dag kan fagorganiserte trekke fra 3.850 kroner av kontingenten på skatten. Dette beløpet har stått stille siden 2013, noe som innebærer at verdien av fradraget har blitt redusert siden det ikke har fulgt lønningene opp. Arbeidsgivernes fradrag for sine kontingenter blir imidlertid automatisk lønnskompensert siden fradraget er satt til 60 prosent.

Skattefradraget for fagforeningskontingent ble innført i 1977. Den gang var fradraget på 1.800 kroner og dekket de fleste kontingentene. Samtidig fikk arbeidsgiverne fradrag for kontingent til sine foreninger. Her var det en logisk balanse i arbeidslivet.

Bondeviks første regjering halverte fradraget fra 1.800 til 900 kroner. Reduksjonen rammet arbeidstakerne ensidig. Stoltenbergs andre regjering rettet opp dette ved gradvis å øke fagforeningsfradraget til 3.850 kroner i 2013.

Da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013, utgjorde skattefradraget vel 50 prosent av en vanlig industriarbeiders kontingent. Hvis beløpet blir stående urørt de neste fire årene, vil andelen krype under 40 prosent. Da blir det stor ubalanse mellom fagorganiserte og organiserte arbeidsgivere.

I Norge er det mange arbeidsgivere som ser nytten av å ha en organisert motpart å forholde seg til. Samtidig er det et faktum at andelen fagorganiserte går ned, ikke bare i LO. Det bør bekymre i alle leire. NHO-sjef Kristin Skogen Lund advarer Gahr Støre mot å knytte for sterke bånd til LO i valgkampen. Hun mener det kan true samarbeidet mellom de tre sentrale partene i arbeidslivet; arbeidsgiverne, fagbevegelsen og myndighetene. Støre avviser det med å slå fast at et organisert arbeidsliv er viktig for alle.

Ap-forslaget kan stimulere flere arbeidstakere til å organisere seg. Nå handler det om å rette opp ubalansen som dagens regjering har skapt. I går ble det kjent at LO støtter Ap med ti millioner i valgkampen, mens Høyre får millionstøtte fra rike onkler. Om det er riktig eller ikke, er en annen sak - denne debatten dreier seg om å styrke et organisert arbeidsliv.