«All time high» for Sparebank 1

SpareBank 1-gruppen har fått en god start på året og leverer tidenes beste 1. kvartalsresultat med et resultat på 447 mill. kroner før skatt.

Aldri før har Sparebank 1-gruppen levert bedre 1. kvartalsresultat med et resultat på 447 mill. kroner før skatt.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - God drift og lønnsom vekst innenfor flere områder har gitt oss en god start på året, sier administrerende direktør i SpareBank 1-grippen Turid Grotmoll.

SpareBank 1-gruppen oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2017 på 447 (385) mill. kroner. Dette er selskapets beste 1.kvartal noensinne. Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde 461 mill. kroner som er en resultatforbedring på 35 mill. kroner fra fjoråret.

Møter økt konkurranse med forsikringsinnovasjon
SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde i 1.kvartal et resultat før skatt på 282 mill. kroner, mot 207 mill. i samme periode i 2016. Resultatforbedringen skyldes både et bedre forsikringsresultat og høyere netto finansinntekter. Livsforsikringsselskapet hadde en liten nedgang, med et resultat før skatt på 145 mill. mot fjorårets 175 mill. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere risikoresultat, melder banken.


Nedgang i naturskadeerstatninger
Forsikringsresultatet i skadeselskapet hittil i år ble 170 (147) mill. kroner. Økningen i forsikringsresultatet på
23 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak en nedgang i påløpte naturskadeerstatninger. Brutto erstatningskostnader var 835 mill. kroner i 1. kvartal. Dette er en nedgang på
28 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i naturskader med 25 mill. kroner.

Vekst i fond og fordring
Det er resultatfremgang også i de andre selskapene i konsernet. ODIN leverte et resultat før skatt på 25 mill. kroner 1. kvartal, noe som er tre mill. kroner bedre enn for samme periode i fjor. Total forvaltningskapital i ODINs fond utgjorde 46,7 milliarder kroner per 31.mars, noe som er 7,4 milliarder høyere enn i fjor på samme tid.

Det var også resultatfremgang i SpareBank 1 Gruppen Finans som driver factoring og porteføljekjøp, og i inkassoselskapet Conecto.