NY LOV LAGT FRAM

Forbudt å aldersdiskriminere

  Foto: Terje Pedersen

NAMDALSAVISA

Statens seniorråd har kjempet for å få et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Dette har vært en av våre hovedsaker. Og det er derfor svært gledelig at regjeringen i den nye likestillings og diskrimineringsloven, som ble lagt frem tirsdag, vil forby aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet.

Det er på høy tid at et forbud kommer på plass. Det er ingen tvil om at slik diskriminering forekommer, og dette kan ikke aksepteres.

Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være saklig, men vi erfarer dessverre at eldre ofte utsettes for usaklig forskjellsbehandling. Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester, innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgssektoren. Det er viktig å merke seg at lovendringen betyr at de som nå praktiserer eller vil innføre en aldersgrense som ikke er fastsatt i lov eller forskrift, må kunne vise til en saklig begrunnelse for dette, ellers er det forbudt.

Statens seniorråd mener at mennesker skal behandles individuelt og ikke tillegges særskilte egenskaper bare fordi man tilhører en bestemt aldersgruppe. Vi mener at et sterkt diskrimineringsvern på grunn av alder ikke bare er nødvendig, men er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som er fremhevet i Grunnloven og i mange konvensjoner Norge har tiltrådt.

Diskriminering på grunn av alder rammer ikke bare eldre mennesker, men også barn og unge. Et lovforbud vil forhåpentlig vis ha viktig holdningsskapende effekt.