Frisk satsing på eldre

  Foto: BJØRN TORE NESS

Det er deres liv og hverdag det handler om.

NAMDALSAVISA

Snart vil eldrebølgen slå inn for alvor. Stadig flere personer vil da trenge helse- og omsorgstjenester. Det vil få store økonomiske konsekvenser og påvirke arbeidslivet.

Hvordan få mest mulig helse og trygghet ut av hver krone som skal gå til eldreomsorg, blir derfor stadig viktigere. Et nøkkelord i den sammenhengen er god planlegging og riktig ressursbruk. Tirsdag skrev NA om Namsos kommune som har satt i gang et nyskapingsprosjekt som går ut på å kartlegge behovene hos brukerne av helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Et tverrfaglig utvalg har inngått et tett samarbeid med brukerne om hvilke helsemessige behov de har i hverdagen. Hensikten er å legge forholdene til rette for at eldre kan bo lenger heime og i tillegg unngå unødvendige sykehusinnleggelser ved at helseansatte kjenner brukeren bedre. Allerede etter noen måneders bruk av den nye arbeidsmetodikken, har man i Namsos unngått flere sykehusinnleggelser.

Økonomi er selvsagt en faktor oppe i dette, men det viktigste er at hver enkelt person blir sett og tatt på alvor. Det er deres liv og hverdag det handler og Namsos’ nye måte å møte de eldre på er forbilledlig. Hvis eldre personer klarer å bo heime lenger, vil det kunne frigjøre økonomiske midler til bedre tilbud for dem som blir avhengig av døgnkontinuerlig omsorg.

I valgkampen vil eldreomsorgen bli et tema. De politiske partiene pleier å overby hverandre i fagre løfter. Men hvordan løse utfordringene, er det opp til kommunene selv å komme fram til. I Namdalen er det en rekke kommuner som framstår som skoleeksempler på god og verdig eldreomsorg. Det som et resultat av politisk satsing og dyktige helsearbeidere på mange plan i hver enkelt kommune.