Namsos vil bruke opp til 200.000 kr på digital markedsføring

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Både den politiske og administrative ledelsen i Namsos kommune har av og til behov for å vise fram og markedsføre kommunen i ulike sammenhenger.

Derfor har formannskapet vedtatt at man skal få utarbeidet et digitalt materiale som kan benyttes til omdømmebygging, presentasjon og profilering. Oppdraget vil bli lagt ut på anbud og det er satt ei øvre grense på 200.000 kroner.

 Presentasjonsopplegget skal også kunne benyttes etter at «nye» Namsos er etablert 1. januar 2020.