Lærdom av skandalen

  Foto: Bjørn Tore Ness

Det står det respekt av.

NAMDALSAVISA

Barnevernskandalen som ble avdekket i Midtre Namdal samkommune i 2012, var rystende.

Fylkesmannen avdekket at en rekke barn hadde lidd under grov omsorgssvikt og det ble påpekt flere andre grove brudd. Saken vakte nasjonal oppmerksomhet grunnet alvorlighetsgraden.

Politikerne i samkommunen ba da om å få alle fakta på bordet. De tok grep og sørget for å sette av økonomiske midler som skulle benyttes til å ruste opp barnevernet. Snuoperasjonen startet. En ny ledelse kom på plass og langt flere arbeider innenfor etaten i dag enn i 2012.

Leder Kirsti Myrvang i barnevernet i samkommunen opplyser til NA at Fylkesmannen har friskmeldt barnevernet. Det skal Myrvang og hennes kolleger ha stor kreditt for. De har ryddet opp og skapt en etat som nå arbeider etter de retningslinjer et barnevern skal gjøre. Det står det respekt av, og de fortjener all den ros det er mulig å gi.

Dessverre lider en rekke barn i Norge under omsorgssvikt av forskjellige karakterer. Det er trist at de mest sårbare og forsvarsløse blant oss har det utrygt i hverdagen. Derfor er vi nødt til å ha et velfungerende barnevern i kommunene som er barnas støttespiller. Like viktig er det at tilsynsordningene fra Fylkesmannen fungerer som de skal. I ettertid er det et tankekors at så mange barn ble oversett i samkommunen uten at varsellamper blinket noe sted.

Med bakgrunn i det, er det vanskelig å forstå at Nærøy kommune opptrer som en brems for å sørge for økt bemanning og opprustning av barnevernet i Ytre Namdal. En kan i mange sammenhenger kreve effektivisering og mindre pengebruk, men det er ikke alltid det er riktig medisin på lang sikt. Spesielt når det er snakk om barn som lider og kan bli påført varige lidelsene. Det koster samfunnet dyrt.