Partikolleger med klar tale:

– Jorid på Tinget

– Vi har startet årets valgkamp her i Namsos. Vi vil samtidig få fram at Jorid Nordmelan er Namdalens kandidat til å bli stortingsrepresentant, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Motivert Jorid Nordmelan (i midten) støttes opp av Ingvild Kjerkol og Arild Grande. – Jorid er Namdalens mulighet til å få en politiker på Stortinget, mener de. 

Vi har naturgitte fortrinn som de ikke har i storbyene.

Jorid Nordmelan
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nord-Trøndelag Aps stortingsrepresentanter Ingvild Kjerkol og Arild Grande var sammen med vararepresentant Jorid Nordmelan på en besøksrunde i Namsos. Solvang barnehage, Gjenbruksagenten, Statskog, Namsos barneskole, Sykehuset Namsos og Moelven van Severen fikk alle besøk at delegasjonen fra Arbeiderpartiet.