Bygg- og anlegg tror på gode tider

Optimismen øker hos bedriftene

Hver fjerde bedrift i Trøndelag forventer å øke bemanningen i året som kommer, viser Navs bedriftsundersøkelse for 2017.

TROR PÅ VEKST Bygg- og anleggssektoren mangler folk og har generelt stor tro på markedet framover på grunn av offentlige investeringer i infrastruktur og en generelt høy temperatur i boligmarkedet. ILLUSTRASJONSBILDE 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bare i Akershus og Troms er sysselsettingsforventningene høyere enn i Trøndelag.

– Dette, kombinert med den lave ledigheten i trøndelagsfylkene, bekrefter at det går godt i regionen, sier fylkesdirektør Vegard Rydningen i Nav Nord-Trøndelag.

Bygg og anlegg - fortsetter å øke også i år

Av bransjene er det bygg og anlegg som er mest optimistiske med tanke på vekst. Dette er en bransje som de seneste årene har nytt godt av store offentlige investeringer i infrastruktur og en generelt høy temperatur i boligmarkedet.

Samtidig signaliserer bransjen klart at den har rekrutteringsutfordringer: Gjennom 2016 har Nav registrert en kraftig økning i antall ledige stillinger i bransjen, og Nav sine bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på arbeidskraft i bransjen med over 400 personer, da spesielt tømrere og snekkere, rørleggere og VVS-arbeidere.

Mangler 3.000 arbeidstakere

Selv om flertallet av fylkets bedrifter sier de ikke har rekrutteringsproblemer, er mangel på kompetanse et alvorlig problem for de bedriftene og bransjene som opplever dette. Bedriftsundersøkelsen viser at det i Trøndelag er en estimert mangel på arbeidskraft på nærmere 3.000 personer. Dette er mer enn tusen flere enn i 2016.

– Det er særlig stor mangel på sykepleiere og andre yrker knyttet til helse og omsorg. I tillegg ser vi en økende mangel på tømrere og snekkere. For å imøtegå denne utfordringen må vi i Nav blant annet bidra med å stimulere til økt mobilitet blant arbeidssøkerne våre. Vi har også ulike virkemidler vi kan benytte i samarbeid med virksomhetene, sier Vegard Rydningen.

Påvirkes av fylkessammenslåingen?

Et spørsmål vi har stilt i årets bedriftsundersøkelse er om sammenslåing av Trøndelag som markeds- og næringsregion vil styrke regionen. En av tre bedrifter har svart ja, mens litt under halvparten tror at dette ikke har betydning.