Planlegger ny barneskole på Kolvereid etter brannen:

Bygger for 128 millioner

Når Nærøy kommune nå skal bygge ny Kolvereid skole til vel 128 millioner kroner, blir det trolig en samlokalisering av ledelse ved barneskolen og ungdomsskolen.

LYST: Innvendig skisse av den nye barneskolen til 128.8 millioner kroner. Tegning: Vis-A-Vis 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I kommunestyrets vedtak om bygging av barneskolen høsten 2015 ligger det dessuten sterke føringer om samlokalisering av kulturskole og folkebibliotek. I rådmannens forslag er derfor fagledere i bibliotek og kulturskole plassert i nybygget.