Senterpartilederen kritisk til tvangen og vilkårligheten i regjeringas kommunereform da han besøkte Bindal

Garanti om reversering ble møtt med jubel

I sin 1. mai-tale på Terråk garanterte Trygve Slagsvold Vedum at kommunesammenslåinga blir omgjort hvis de kommer til makta.

Står sammen: Arbeiderpartiet og Senterpartiet har samme syn på gjennomføringa av kommunereformen, og Lisbeth Berg-Hansen (t.v.), Trygve Slagsvold Vedum og Per Helge Johansen gikk i samlet tropp. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: – Å oppheve sammenslåinga er det aller første vi kommer til å gjøre, forteller Vedum til NA.