Lierne og Røyrvik deler på sjef

NAMDALSAVISA

LIERNE: Fra 1. august vil Lierne og Røyrvik få felles oppvekst- og kultursjef. Stillinga vil bli underlagt rådmannen i Lierne og vil bli fordelt på 60 prosent for Lierne og 40 prosent for Røyrvik.

Det forutsettes at etatlederen skal ha minst en ukentlig kontordag i Røyrvik.

 Det skal også lyses ut stilling som felles pedagogisk konsulent/barnehagekonsulent for begge kommunene med ei fordeling på 80 prosent til Lierne og 20 prosent til Røyrvik.