NTE-gave med bismak

Skeptisk SV mener forslaget om å kunne åpne for nye eiere og mulig privatisering av NTE er rein høyrepolitikk og dårlig distriktspolitikk, skriver Torgeir Strøm.  Foto: Bjørn Tore Ness

Vi vet at private kapitaleiere både i Norge og i utlandet sikler etter å bli deleiere i energiressursene i Norge.

NAMDALSAVISA

NTE-eierskapet ble overført fra fylkeskommunen til kommunene på fylkestingets møte 26. april.

Det er tverrpolitisk enighet om en slik overføring. Dette for å sikre at verdiene som skapes i NTE skal forbli hos nordtrønderne, sjøl etter fylkessammenslåinga med Sør-Trøndelag. SV var imidlertid uenig i Overleveringsavtalens pkt. 10.4 som åpner for at «nye aksjer kan tegnes og eies av også andre eiere en Kommuneaksjonærene».


Nye NTE-eiere får to store rettstvister i fanget

Milliardgave med stor risiko og ansvar

De nye eierne av NTE får to store rettstvister i fanget. I verste fall kan saken påføre kraftgiganten på flere titalls millioner kroner.

 

SV fremmet derfor forslag om at «NTE Holding AS fortsatt skal være 100 prosent offentlig eid selskap gjennom overføring til kommunene i Nord-Trøndelag, og at det ved eventuelle kapitalutvidelser ikke tillates salg av aksjer til andre enn de kommunale eierne i Nord-Trøndelag».

Det er innbyggerne i Nord-Trøndelag som eier NTE. Fylkestinget er valgt av nordtrønderne for blant annet å forvalte naturressursene vårre. I over 100 år har konsesjonslover og hjemfallsrett sikret offentlig eierskap til evigvarende naturressurser som vannkraft, for å sikre at verdiene ikke skal havne i lommene på noen rike kapitaleiere i Norge eller utlandet. Det fylkeskommunale offentlige eierskapet i NTE har bidratt til viktig samfunnsutvikling i hele Nord-Trøndelag.


SV vil hindre salg av NTE-aksjer

Onsdag vedtar fylkestinget å overdra NTE til 23 kommuner i Nord-Trøndelag. SV er for avtalen, men ønsker to endringer i siste liten.

 

SV har derfor ved alle korsveier stemt for å opprettholde et 100 prosent fylkeskommunale eierskapet i NTE. SV beklager derfor at flertallet i fylkestinget åpner for at nye selskap eller privat kapital skal kunne stikke av med deler av verdiene i framtidas NTE.

Flertallet i fylkestinget toer nå sine hender med å si at det er kommunene som avgjør om nye eiere skal slippes inn i NTE. Ja, men spørsmålet er om kommune er i stand til å stå imot trykket når kravet om emisjoner og kapitalutvidelser etter hvert kommer.

Administrerende direktør i NTE, Christin Stav, har allerede gått ut i media og ønsker seg et stort trøndersk energiselskap. SV mener kommunene nå trenger ro til å konsolidere sitt nye eierskap, og ro til å stake ut sine framtidsplaner for selskapet. Vi vet at private kapitaleiere både i Norge og i utlandet sikler etter å bli deleiere i energiressursene i Norge. Utenlandske eiere er allerede i ferd med å stikke av med store verdier innafor vindkraft og vannkraft. Norsk Grønnkraft, som har hånd om store deler av småkraftutbygginga, eies paradoksalt nok 100 prosent av tysk kapital. Da NTE solgte sine eierandeler i vindkraftutbygginga på Fosen, så var det sveitsisk kapital som kjøpte andelene.

SV mener forslaget om å kunne åpne for nye eiere og mulig privatisering av NTE er rein høyrepolitikk og dårlig distriktspolitikk. Jeg er stolt av at mitt parti SV igjen har stått rakrygget for å forsvare nordtrønderne sitt eierskap i NTE. SV er glad for at fylkeskommunen nå har gitt eierskapet i NTE over til kommunene. Men med flertallsvedtaket om mulig åpning for nye private eiere, så er det en gave med bismak.