Foreslår 5 mill til overhallaveg

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Opprusting av den kommunale vegen Himo-Kalvetrøa-Ombekken i Overhalla har tidligere vært kostnadsberegnet til 5,8 millioner kroner.

Nå er prosjektet vurdert på nytt og rådmannen foreslår at det bevilges 4,97 millioner kroner til nødvendig opprusting av den kommunale vegen i Overhalla som har størst behov for ekstraordinært vedlikehold.

Det dreier seg om utbedring av ei strekning på 1,6 kilometer. Det legges opp til at arbeidet utføres samlet og ikke deles opp i etapper.