Søker tilskudd til Børgefjellskyss

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Børgefjellfoten AS har søkt Røyrvik kommune om 30.000 kroner i tilskudd til skyssbåttilbudet på Namsvatnet for kommende sommersesong.

Tilbudet med båtskyss har de siste årene gått med underskudd og det er i år satt opp en budsjett på 210.000 kroner. Det er forventet ei samla billettinntekt på 130.000 kroner, resten av beløpet må skaffes fra andre kilder.

Rådmannen innstiller overfor formannskapet på at søknaden imøtekommes fordi trafikk til Børgefjell er viktig for kommunen.