Tok et krafttak for miljøet

Elevene fra Utvorda oppvektsenter gjorde en real ryddejobb i fjæra og elva på strandryddedagen.

Strandryddedag: Elever fra Utvorda oppvekstsenter klarte å fylle opp fire søppelsekker på strandryddedagen. FOTO: Kjersti HANSSEN, SNO 

NAMDALSAVISA

UTVORDA: Elevene hadde en skoledag med fokus på livet i elva og i sjøen sammen med Statens naturoppsyn (SNO).

I elva fant de flere ørreter da Tone Løvold fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø brukte elfiskeapparatet. Fiskene fikk gode råd fra elevene om å holde seg unna enda større fisk før de ble satt ut igjen.

Etterpå gikk elevene i fjæra og litt oppover elva for å plukke søppel.

– Det var veldig fint ved første øyekast, for stranda hadde blitt ryddet for et par dager siden. Men når vi begynte å lete litt gikk det fort å fylle opp fire søppelsekker når man hadde ivrige elever, sier Kjersti Hanssen i SNO.

Både isopor, fiskesnører og ølbokser ble funnet av elevene.

– Med tanke på hvor mange sjøfugl og sjøpattedyr som årlig omkommer på grunn av plastikk i havet var det en flott innsats for miljøet som ble lagt ned av Utvorda i dag, mener Hanssen.