Mistanke om PD i Øksinga

– En svært uheldig situasjon

SinkabergHansen har mistanke om PD på en lokalitet i Øksninga i Bindal.

MISTANKE OM PD SinkabergHansen har mistanke om PD på en lokalitet i Øksinga i Bindal. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: SinkabergHansen melder i ei pressemelding om at det er mistanke om smitte av Pankreas Disease (PD)  på lokaliteten 14019 Øksninga i Bindal kommune etter en rutineprøve tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste.

Selskapet gjennomfører selv månedlig screening ved lokaliteten. Mistanken er utløst av utslag på en enkelt av totalt 20 prøver, gjort sent i april måned.

– Vi vet så langt ingenting konkret om det eventuelle smittebildet. Nye prøver må nå tas for å klarlegge status. På linje med det som i november 2016 var og ble utviklingen med påvist PD SAV2-virus i Tosen, er dette en svært uheldig situasjon, sier nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

SinkabergHansen fikk mandag første informasjon om mistanken fra PatoGen Analyse. Ut fra dette ble Mattilsynet straks varslet.

Laksen i anlegget er av generasjon høst 16. Antallet fisk er vel 1,5 millioner fordelt på ni merder.