En million til Namsos ungdomsskole

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I budsjettet for 2017 er det i Namsos kommune satt av 1,5 millioner kroner til opprusting av lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager.

Rådmannen foreslår overfor utvalget for oppvekst, omsorg og kultur at midlene fordeles på følgende måte:  Namsos ungdomsskole 1,0 mill, kr, Vestbyen barnehage 100.000 kr, Høknes barneskole 100.000 kr og Namsos barneskole 60.000 kr 240.000 kr disponeres som reservepott eller til prosjektoppfølging.