Langt steg på vegen mot produksjon av rognkjeks

Bare fylkeskommunens velsignelse mangler før Val videregående skole kan starte rognkjeks-produksjon.

KLAR: Daglig leder Kristine Fagerland sier skolen er klar til å starte fra høsten av.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

VAL: Mattilsynet har gitt skolen godkjenning for å etablere påvekst-/settefiskkonsesjon til forskning og undervisning med rognkjeksproduksjon. Godkjenninga gjelder produksjon av 400.000 fisk ved Hindholman og bruk av rognkjeksen på samme lokalitet.

Formelt er altså ikke godkjenninga gyldig før Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt sin tillatelse. Godkjenninga gis til den videregående skolen, mens det er Val FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) som forvalter konsesjonen.

– Vi har begynt å planlegge for oppstart til høsten, o pplyser daglig leder Kristine Fagerland ved Val FoU, men understreker at fylkeskommunen må gi sin tilslutning først. Skolen har mye utstyr fra før, så det nye prosjektet vil ikke kreve så store investeringer, mener Fagerland.

Ifølge søknaden vil fisken bli brukt i Val videregående skoles egne oppdrettsanlegg og i samarbeidende bedrifters anlegg.