Ledere i Nord-Trøndelag rekrutterer konservativt

Ledere i Norge rekrutterer konservativt. De tar lite hensyn til endringer som vil komme på arbeidsplassen, og baserer seg i all hovedsak på dagens behov.

Undersøkelse Inger Mari Bomo, distriktssjef Nord-Trøndelag, Adecco, fastslår at ledere i Nord-Trøndelag rekrutterer konservativt. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det viser en undersøkelse utført av Respons analyse på oppdrag for Adecco.

– Jeg opplever at dette gjelder også for ledere i Nord-Trøndelag. Det er tryggest å rekruttere samme kompetanse som til den som slutter, sier Inger Mari Bomo, distriktssjef for Adecco Nord-Trøndelag i en pressemelding. 

* Bare sju prosent av de spurte lederne forventer store endringer i arbeidssituasjonen fremover, og ville derfor rekruttert en annen kompetanse enn den de trenger i dag.

* Hele 36 prosent av lederne rekrutterer basert på kun dagens behov.

* 57 prosent tar noen små forbehold om endringer de tror vil komme, men i all hovedsak baserer de seg på dagens behov.

– Dette stemmer godt overens med hva jeg erfarer her i Nord-Trøndelag. Mange i regionen tenker kortsiktig og flere er i tillegg dårlig på å sjekke referanser, fordi de ønsker at rekrutteringsprosessen skal ta kort tid. I nesten alle feilansettelser jeg kjenner til er referansesjekk droppet. Mange ledere må løfte blikket og tenke mer langsiktig og strategisk når de rekrutterer, sier Bomo.

– De fleste nordtrønderske ledere er menn, det er få kvinner i toppjobbene her. Det har nok vært en tendens at disse rekrutterer nye ledere innen sitt eget nettverk. Dette fører til at menn ofte rekrutterer menn med ganske lik bakgrunn og kompetanse. Bedrifter går da glipp av gode talenter og kompetanse. De får ikke den variasjonen de trenger i teamene for å drive innovasjonen fremover nå når endringstakten går så fort, sier Inger Mari. 

I følge undersøkelsen tror flertallet av lederne (49 prosent at endringene kommer om fem-ti årr. 23 prosent tror de kommer allerede om to-fem år.