AQS styrker staben

– Trenger påfyll av kompetanse

AQS AS i Flatanger seiler i medvind. På to år er antall ansatte og omsetning doblet i konsernet.

styrker ledelsen: Fra venstre daglig leder Ove Løfsnæs, operasjonssjef Stein Are Ystmark, kommunikasjonssjef Ove Magne Ribsskog og TQM-leder Katrine Larsen. foto: aqs  Foto: AQS

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Nå utvides staben med operasjonssjef og to andre lederstillinger.

– Skille

– Styrkinga av staben innebærer et skille for AQS. Vi erkjenner å ha blitt et selskap av en slik størrelse og posisjon at vi trenger påfyll av kompetanse og kapasitet, sier daglig leder Ove Løfsnæs i ei melding.

Veksten vises i både økt arbeidsstokk ogøkt omsetning. Veksten fortsetter med to nye fartøy i løpet av sommeren og høsten. Det stiller større krav også til landorganisasjonen.

De tre lederstillingene er nyopprettet.

Stein Are Ystmark fra Malm startet 1. mai som operasjonssjef og nestleder.

Katrine Larsen fra Molde er tilsatt som TQM-leder og Ove Magne Ribsskog fra Flatanger er ansatt som kommunikasjonssjef.

Løfsnes sier at den nye operasjonssjefen inngår i toppledelsen og vil få en sentral rolle framover. Operasjonssjefen får hovedansvar for drift, mannskap, fartøy og det tekniske.

– Gleder meg

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg vil ta med meg det som er relevant fra de miljøene jeg har jobbet i tidligere, og bygge videre på det, sier Ystmark, som kommer fra stillinga som daglig leder i Kværner Trondheim.

Ove Løfsnæs sier at TQM (total kvalitetsledelse) og kommunikasjon også er viktige områder, hvor det kreves kompetanse og erfaring.

– Vi stiller høye krav til oss selv og til den styringa vi skal ha. Integrert i TQM ligger at vi skal levere den kvalitet som kundene forventer, sikre de ansattes helse og sikkerhet, og forholde oss til de krav som stilles, sier han.

Han påpeker at det med mange kunder og ansatte også stilles krav til ekstern og intern kommunikasjon.