Fastboende får en fordel

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan vil prioritere fastboende når det skal etableres bedre mobildekning i kommunen.

Formannskapet har drøftet spørsmålet om hva som skal legges til grunn for videre utbygging og er enige om at fastboende skal prioriteres foran næringsliv og fritidshuseiere.

Videre skal beredskapshensyn ivaretas. Rådmannen gis fullmakt til å søke om etablering av mobilbasestasjon med sikte på utbygging i løpet av 2017. Saken skal sluttbehandles av kommunestyret senere i mai.