Får fradele boligtomt på Skogmo

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Overhalla formannskap har sagt ja til en søknad fra Arnt O. Nordahl om fradeling av ei boligtomt på cirka 1,5 dekar fra Namdal Betong & Plasts eiendom på Skogmo Industriområde. Det aktuelle området er i dag delvis regulert som friområde og som industriområde.

Det anses som uproblematisk at deler av friområdet som fungerer som avgrensing mot boligområdet, blir erstattet av en bolig med opparbeidet uteområde og ny beplantning, Det er søkeren som ønsker å bygge bolig på tomta.