Tømmeråsfossen i Grong rassikret for 18 millioner kr

Helt sikre på at det er sikkert

Etter år med usikkerhet og byggeforbud, skal Tømmerås i Grong nå være trygg. Snart vil det også se bra ut i området.

Ferdig sikra Sikringsarbeidet er ferdig, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før terrenget er planert ut og vegetasjonene sakte, men sikkert vil fjerne alle spor. Kommunalsjef Stig Moum (til høyre) i Grong er fornøyd med jobben Vebjørn Opdahl i Norges vassdrags- og energidirektorat har ledet. 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Dette er det desidert største rassikrings-tiltaket vi har gjennomført, og det er nok det største i Namdalen på flere tiår. Om ikke det største noensinne.