Ruster opp kommunale veger

NAMDALSAVISA

LIERNE: I budsjettet for 2017 har kommunestyret i Lierne satt ei ramme på 3,4 millioner kroner til opprusting av kommunale veger. Nå har kommunestyret vedtatt at en million skal brukes til opprusting av Linnesvegen i Sørli.

De siste to årene er det bruk til sammen to millioner kroner til tiltak på denne vegen, og politikerne vil nå bruke ytterligere en million kroner. Resten av budsjettramma på 3,4 millioner kroner vil bli disponert senere, etter at det er gjennomført en anbudsrunde.