Viknapolitikerne med klar tale om vegsatsing i Trøndelag

Viknapolitikerne våger å si det flere ytternamdalinger tenker: Det bør brukes mindre penger på aksen Steinkjer-Trondheim og forholdsvis mer på «laksevegen» Gartland – Ytre Namdal.

HAR TENKT Ordfører Amund Hellesø avviser at dette er et spontanutspill fra Vikna.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Et enstemmig Vikna formannskap vedtok dette i sin høringsuttalelse om samferdselsstrategi i Trøndelag og fylkesveger i Nord-Trøndelag. I vedtakets siste punkt heter det i klartekst: «I framlagt samferdselsstrategiutredning vektlegges aksen Steinkjer–Trondheim for sterkt. Vikna kommune mener det er behov for tydeligere å definere inn behovet for bedret infrastruktur ut mot kysten der verdiskapninga er størst.»