Flytter elever etter bekymringsmelding

Fem elever og to ansatte ved Oplø oppvekstsenter flyttes til Kolvereid skole fra neste skoleår.

Oplø oppvekstsenter.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det opplyser oppvekst- og kultursjef Kirsti Fjær torsdag. Tidligere i mai mottok oppvekstavdelingen i Nærøy kommune ei bekymringsmelding fra foreldre og ansatte ved Oplø skole knyttet til elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

– De forteller at elevene av ulike grunner har uttrykt mistrivsel over tid, og at de på tross av alle tiltak som skolen har iverksatt, fortsatt har denne opplevelsen, sier Fjær.

De fem elevene det er snakk om går i 1., 3. og 6. klasse i år. De to ansatte ved oppvekstsenteret har fått jobb ved Kolvereid skole til høsten, og vil derfor få muligheten til å følge elevene videre. 

– Vi tror dette er ei god løsning.