Nattestenger fylkesvegen nord for Høylandet

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Tirsdag 16. mai vil fylkesveg 17 nord for Høylandet sentrum bli stengt inntil seks timer.

Det er snakk om å stenge vegen i tidsrommet 00.00 til 06.00 rundt seks kilometer nord for sentrum ved Flakkan.

Årsaken til at vegen er stengt er utskifting av to stikkrenner.