Dyktige elever ved Overhalla barne- og ungdomsskole

Ryddet fint uteområde

De samlet inn to konteinere med søppel. Det gjør at Gimledalen nå framstår som et mer attraktivt område for både dyr og mennesker.

RYDDEDAG Overhalla barne- og ungdomsskole har hatt ryddedugnad. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Vårryddeaksjon ble det kalt, Både MNA, grunneiere og elevene bidro på dugnadsdagen for å rydde opp i all søpla som har samlet seg i Gimledalen over mange år. Gimledalen er skolens uteområde, og der har skolen montert to viltkamera for å følge med på de firbeinte vennene som bor der.

I løpet av en dag med vårryddeaksjon fikk elevene samlet mye søppel. Både Midtre Namdal Avfallsselskap, grunneiere og idrettslag bidro, og pensjonister stilte opp og grillet pølser til sultne elever som gjorde en flott innsats for miljøet.