LO saksøker Brøndbos bilopphuggeri for usaklig oppsigelse av ansatt

Namdal bilopphuggeri ved daglig leder Bjarne Brøndbo blir stevnet i en arbeidsrettssak som omhandler usaklig oppsigelse.

STEVNER Namdal Bilopphuggeri og daglig leder Bjarne Brøndbo blir stevnet i en arbeidsrettssak på grunn av at en ansatt mener seg usaklig oppsagt og trakassert.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

SKAGE: Det er organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, avdeling 146, Knut Skåle som overfor NA bekrefter at Namdal Bilopphuggeri AS blir stevnet i en arbeidsrettssak der en arbeider mener seg usaklig oppsagt.

– Ja, det stemmer. Vi i Fellesforbundet lokalt har vurdert sakens dokumenter, og oversendt den Fellesforbundet sentralt. De har igjen sendt saken til LOs juridiske kontor, og det er de som tar ut stevning mot Namdal Bilopphuggeri ved daglig leder, opplyser Knut Skåle.

Ansatt siden 2015

– Hva er bakgrunnen for denne saken?

– Den gjelder usaklig oppsigelse. Saken er såpass omfattende at jeg ikke ønsker å gå inn på sakens detaljer, sier Skåle.

Den ansatte som nå får hjelp til å stevne bedriften, har ifølge Skåle vært ansatt ved Namdal Bilopphuggeri siden i 2015.

– Måtte den ansatte gå på dagen?

– Det har vært en prosess rundt dette. Den ansatte ble oppsagt i begynnelsen av mars, men prosessen mot oppsigelsen startet i februar, sier Skåle som karakteriserer saken som veldig alvorlig.

Forlik førte ikke fram

– Mener du at arbeidstakeren har en god sak?

– Det ønsker jeg ikke å ha noen formening om. Det er LOs juridiske kontor som styrer den biten, sier han.

– Er det gjort forsøk på å inngå forlik mellom partene?

– Ja, det har det uten at de har lyktes med det, sier Skåle.

– Føler seg trakassert

Advokat Jan Arild Vikan ved LOs juridiske kontor i Midt-Norge bekrefter overfor NA at stevninga ble lagt i posten tirsdag.

– Ja, stevninga er nå sendt. Vi saksøker Namdal bilopphuggeri for at de har gitt en medarbeider en ugyldig oppsigelse. I tillegg er daglig leder anklaget for å ha behandlet medarbeideren på en måte vi karakteriserer som trakassering, sier Vikan til NA.

Ikke behov for arbeidskrafta

– Hvorfor ble den ansatte oppsagt?

– De har henvist til at det ikke lenger er behov for hennes tjenester fordi det er begrensninger i virksomhetens forhold. Kvinnen på sin side, mener at hun er oppsagt fordi daglig leder ikke liker henne og hun opplever å være utsatt for utfrysing, utskjelling, sårende omtale samtidig som hun er fratatt arbeidsoppgaver, sier Vikan.

Krever erstatning på 200.000 kroner

– Hva for slags løsning ønsker dere i denne saken?

– At hun får tilbake jobben sin. Vi fremmer også krav om erstatning på 200.000 kroner, dels fordi oppsigelsen er ugyldig og dels fordi daglig leder har oppført seg dårlig overfor den ansatte, sier LO-advokat Jan Arild Vikan.

Henviser til advokaten

NA har vært i kontakt med daglig leder Bjarne Brøndbo for å få hans kommentar til at det blir tatt ut stevning mot Namdal Bilopphuggeri.

– Jeg har ingen kommentar, er Brøndbos korte kommentar. Han viser videre til firmaets advokat.

Advokat Arne Haugland på sin side er meget ordknapp.

– Det eneste jeg kan si er at jeg per i dag ikke er kjent med at det er arbeidsrettssak mot Namdal Bilopphuggeri på gang, sier han.

– Men du kjenner saken og har vært involvert i forsøket på å oppnå forlik?

– Jeg har sagt det jeg vil si om dette. Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Haugland.