Økonomi og kveldsmat

NAMDALSAVISA

Tre av ti barn og unge snakker sjelden eller aldri med foreldrene sine om forbruk og sparing, viser en undersøkelse som ble gjennomført av Ipsos i februar 2017. Dette er skremmende tall. Som foreldre ønsker vi å gi barna våre de verktøyene de trenger for å kunne leve et best mulig liv som voksne, men et så viktig tema som forbruk og sparing er det sjelden vi tar opp med våre barn.

Barna er speilbilder av oss selv, og våre vaner flyter over i deres hverdag. I dag har de fleste av oss god økonomi, noe som har gjort oss mindre bevisst.

Undersøkelsen viser at kun 24 prosent av barn og unge sier at de ofte snakker med foreldrene om sparing, mens kun 16 prosent sier de snakker om forbruk. Det kan se ut som om økonomioppdragelsen har mistet sin plass i takt med den økende velstandsutviklingen vi har hatt i Norge,

Manglende kompetanse om privatøkonomi blant foreldrene, kan være noe av forklaringen til de lave tallene i undersøkelsen fra Ipsos. Dette blir delvis bekreftet av undersøkelsens funn med økt sannsynlighet for at foreldre snakker om økonomi med sine barn, etterhvert som foreldrenes utdanningsnivå øker. Lave økonomikunnskaper er noe som gjerne videreføres fra foreldre til barn. De med ressurssterke foreldre klarer seg vanligvis bedre, men for de fleste er det en stor fordel å slippe å lære av egne feil, hvis man kan gjøre de riktige valgene den første gangen.

Mange familier har betydelig bedre råd enn tidligere, og også barn og ungdom har blitt vant til en livsstil hvor det meste de ønsker seg, kan kjøpes. Det kan by på problemer når de etterhvert skal håndtere egen økonomi. Vi ser flere eksempler på at barn med kjøpesterke foreldre fortsetter å handle mye med egne penger, selv om de egentlig ikke har råd. Mange får da hjelp av foreldre når det oppstår forskjellige «økonomiske kniper». Det kan fort gi en holdning om at «alt løser seg». En undersøkelse gjennomført av Lindorff viser at 49.000 unge mellom 18 og 30 år har betalingsanmerkning, og at antall anmerkninger er økende i denne aldersgruppen.

Det er viktig å begynne og snakke med barna om økonomi tidlig. La det blir en del av praten rundt kveldsmaten, fortell barna hvor viktig det er å ha et sunt forhold til penger, og lær dem hvordan det er mulig å få til. Det er et godt råd å fortelle barna hva en tjener, samt vise de budsjett, inntekter og utgifter. Da har de bedre forutsetninger for å vite hvor pengene går, og får en forståelse av at det må prioriteres hva man bruker penger på. Ønsker de seg noe dyrt, lærer de fort å spare hvis de forstår hvor penger kommer fra og brukes til.

Som forelder bør du ikke satse framtida på at dine barn må gå på en økonomisk smell før de får tilstrekkelig kunnskap om å styre sin egen privatøkonomi. Med en bevisst holdning til at man snakker med barna om økonomi og sparing, vil mange unge unngå Luksusfellen. Trenger du hjelp til denne oppgaven, kan du ta kontakt med banken din, så vil du få hjelp, enten du er ung og på tur til å skape din egen økonomi, eller er en bekymret forelder.

Det er imidlertid ikke helsvart. Nesten to av tre unge sier at de ønsker å spare mer enn de gjorde i fjor. Det mest populære spareformålet er bolig; I alderen 18 til 29 år sier hele 62 prosent at de vil spare til bolig. Dette kan ha sammenheng med skjerpede krav til egenkapital og inntekt, og gjør at mange kan se et nødvendig behov for å spare til bolig.

Og til slutt en funfact til alle dere som er på sjekkern – en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS viser at økonomiske problem ikke gir deg all verdens sjanse på datingfronten. Nesten 70 prosent sier at de ville sluttet å date en potensiell partner ved skjuling av stor gjeld eller forbrukslån, og 45 prosent sier de ville avsluttet daten dersom de fikk kjennskap til at vedkommende hadde betalingsanmerkninger.