Det gror godt i Overhalla

Åttendeklassen på Overhalla barne- og ungdomsskole flyttet like gjerne ut i skogen da de skulle lære om planting av skog. Der skulle de blant annet måle opp arealet av hogstfeltet og planlegge ny skog.

SPENNENDE PROSJEKT 8. klasse fra Overhalla barne- og ungdomsskole har fått et oppdrag fra Skogplanter Midt-Norge der de skal utarbeide et anbud på foryngelse av skog. 30. mai skal de legge fram resultatet på planteskolen på Kvatninga.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: «Skogplanter Midt-Norge AS opplever for tida stor pågang fra kunder som ønsker anbud på foryngelse av skog. I den forbindelse håper vi at 8. trinn kan være villige til å ta på seg ansvaret med å beregne et foreliggende anbud fra skogeier Hilde Tødås i Overhalla.»