En million til uteområdet på NUS

Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur i Namsos kommune har vedtatt å bevilge én million kroner til uteområdet på Namsos barne- og ungdomsskole.

RUSTER OPP Elevene fortvilte over dårlig standard på Namsos ungdomsskole. Nå bevilges en million kroner til uteområdet.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På det forrige møtet utvalget for oppvekst, omsorg og kultur hadde, ble følgende investeringer til opprusting av uteområder ved barnehager og skoler i 2016 vedtatt:

• Vestbyen barnehage: Inntil 100.000 kroner.

• Namsos barneskole: Inntil 60.000 kroner.

• Namsos ungdomsskole: 1.000.000 kroner.

• Høknes barneskole: Inntil 100.000 kroner.

Utgiftene dekkes over vedtatt investeringsbudsjett for 2017.