Leder i reinbeitedistrikt: – En helt absurd situasjon

– At et lite reinbeitedistrikt skal få ansvaret for å oppfylle det nasjonale bestandsmålet for bjørn, oppleves som absurd.
NAMDALSAVISA

SNÅSA: Det sier leder Kjell Jøran Jåma i Luru reinbeite- distrikt.