Ønsker en utvidelse av båndtvangen for hund

NAMDALSAVISA

BINDAL: Bindal beitelag ønsker en utvidelse av båndtvangen for hund til utgangen av oktober 2017. I en søknad til Bindal kommune skriver beitelaget at utvidelsen er ønsket for områdene Bindalshalvøya og deler av Austra. Bakgrunnen for søknaden er at saueeiere i disse områdene til stadighet opplever at løse hunder jager sau, noe beitelaget mener kan bekreftes av Statens naturoppsyn.

Ifølge hundeloven kan kommuner vedta egne forskrifter for båndtvang for hund, heter det.