Grønt lys for økt smoltproduksjon i Nærøy

Osan settefiskanlegg får utvidet sin produksjonstillatelse fra 300.000 til 6.500.000 smolt.

STORE PLANER – Osan bygges ut med moderne resirkuleringsteknologi, opplyser prosjektleder Roald Dolmen i Midt-Norsk Havbruk AS.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) skal investere om lag 200 millioner kroner i en omfattende utbygging av settefiskanlegget Osan i Nærøy kommune.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har nå gitt grønt lys for en utvidelse av dagens produksjonstillatelse, fra 300.000 til 6,5 millioner smolt. Etter planen skal det nye anlegget stå ferdig til våren 2019.

– Osan bygges ut med moderne resirkuleringsteknologi. Anlegget vil kunne produsere smolt opp til 500 grams størrelse, og vil bidra til å redusere produksjonstiden i sjøfasen. Dette gir ytterligere muligheter for økt omløpshastighet, større produksjon og økt inntjening, forteller prosjektleder Roald Dolmen i MNH i ei pressemelding fredag.

Osan Settefisk er heleid av MNH. Sammen med MNHs eierandeler i Åsen Settefisk AS og Flatanger Settefisk AS, vil utbyggingen av Osan settefiskanlegg sikre konsernet og det samarbeidende selskapet Bjørøya AS sine behov for smolt av riktig størrelse til riktig tid.

NTS ASA inngikk i forrige måned avtale om kjøp av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS.


Midt-Norsk Havbruk og NTS slår seg sammen

NTS ASA har i dag inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS (MNH).