Grønt lys for utvidelse av Leka Båtforenings småbåthavn

NAMDALSAVISA

LEKA: Både Leka kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS gir grønt lys for utvidelse av Leka Båtforenings småbåthavn på Skei. Det er søkt om en utvidelse på 34 meter i lengde og samme bredde som det nåværende anlegget, og i planen er det skissert fem nye festepunkter.

Tiltaket er innenfor havneområde H3 og reguleringsplanen for Skei havneområde, og ifølge saksutredninga har både naboer og grunneier samtykket til tiltaket.