Om Bjarne Brøndbos overgang til Høyre

Riktig valg

  Foto: Vidar Ruud, NTB

NAMDALSAVISA

Leser at Ap-politikere kritiserer Bjarnes overgang til Høyre. Tuter på den samme visa om skattekutt til de rikeste.

Poengene med skattelettelsene er at de som har skattet av sin inntekt og bygget opp sin formue, ikke bør skatte betale enda mer i skatt.

Der går det vesentlige skille mellom Høyre-siden og kommunist-inspirert skattepolitikk.

Om private selv kan disponere sine egne sparepenger, i stedet for staten, vil det lettere skapes arbeidsplasser.

Høyre/Frp-regjeringa har satt formueskatten ned fra 1,1 prosent til 0,85 prosent.

Det gir skattelette til bedriftseiere, som får redusert skatten på investerte kroner i driftsmidler, varelager og utstyr.


Skifter side politisk

Bjarne Brøndbo melder seg ut av Arbeiderpartiet

Bare måneder før valget skifter DDE-vokalisten side, og melder overgang fra Arbeiderpartiet til Høyre.

 

Aps retorikk om dette initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa for å styrke små og mellomstore bedrifters soliditet, børstes behendig under teppet. Istedet spiller Ap bevisst på sosialist-populisme og forsøker å sanke velgere på misunnelse.