– Vi befinner oss i museets tidsalder

Camilla Birkeland (36) tilsettes som ny direktør for Museet Midt IKS. Det første hun vil gjøre i den nye jobben er å bli kjent med alle ansatte.

Ny direktør Tirsdag vedtok styret i Museet Midt å ansette Camilla Birkeland som ny direktør. Hun starter i jobben 1. august.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Og det er ingen liten jobb. Det er nemlig 101 ansatte ved Museet Midt, fordelt på 41 årsverk. Museumsdrift er mer enn fagfolk – både håndverkere og vakter utgjør en viktig del av regionmuseet i Namdalen.

– Det er en stor familie, og det første jeg vil gjøre er å bli kjent med alle ansatte og finne ut hva deres spisskompetanse er – slik at vi sammen kan utvikle Museet Midt på en best mulig måte, sier Birkeland.

16 år i utlandet

Museet Midt IKS består av avdelingene Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Norsk Sagbruksmuseum – alle lokalisert i Namsos – samt Kystmuseet Norveg i Rørvik.

I tillegg har regionmuseet ansvar for ubemanna museer/bygdesamlinger i kommuner som Nærøy, Fosnes, Lierne, Namsskogan, Overhalla og Grong.

Birkeland, som i dag er bosatt med mann og deres to år gamle datter i Namsos, har ikke bestemt seg for om hun skal flytte når hun tiltrer jobben 1. august.

– For meg er det viktig å være en del av alle avdelingene, om det så er i Namsos eller Rørvik. Hvor kontoret mitt blir lokalisert er ennå ikke avklart, sier hun.

36-åringen er født på Østlandet, men bodde i Kabelvåg fra hun var ni til 18 år. Hun har kunstutdannelse (mastergrad) fra Australia, og bodde også en periode i USA. Etter 16 år i utlandet bestemte familien seg for å flytte tilbake til moderlandet.

Mange prosjekter

Siden høsten 2016 har hun hatt vikariat som gallerileder ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos. Det er en jobb hun har trivdes godt i.

– Jeg føler meg heldig som har fått jobbe sammen med så mange flinke medarbeidere, i tillegg til at vi har fått mulighet til å jobbe med mange spennende prosjekter, sier Birkeland.


Slik skal byrommet friskes opp i sommer

Byrommet i Namsos skal friskes opp med fargerike kunstverk i sommer.


Hun tror den nye jobben vil inneholde flere store utfordringer – som å fortsette konsolideringsprosessen samt synliggjøre seg i «nye» Trøndelag sammen med museene i Sør-Trøndelag.

– En annen fin utfordring blir å få alle avdelingene til å jobbe tettere sammen med ulike prosjekter. Det er viktig å være samstemte. Mange spennende proskjekter er allerede i gang, og jeg vil jobbe hardt for å videreutvikle det flotte arbeidet som allerede er gjort, sier hun.

Lever i en digital verden

Men aller først skal en ny museumsplan utformes, i tillegg til at hjemmesida skal få et ansiktsløft. Det er nok å gjøre for den kommende sjefen for et regionsmuseum i vekst.

– Besøkstallene øker år for år. Det er en generell trend for museer i hele Norge. Jeg tror det har mye å gjøre med at vi lever i en digital verden – derfor vil folk oppleve noe fysisk. Vi befinner oss i museets tidsalder, sier Camilla Birkeland.

Birkeland tar over stillinga som museumsdirektør etter Sigmund Alsaker, som har hatt jobben siden 2009.