Felles heimeside til Nye Namsos

Et klikk, og du får svaret

Med ny heimeside og logo skal innbyggere og ansatte i Nye Namsos finne alt av informasjon de trenger på én plattform.

NY HEIMESIDE: Kommunikasjonsrådgiver Ole Morten Melgård og ordfører Arnhild Holstad håper den nye heimesida for Nye Namsos vil komme til nytt for innbyggere og ansatte i de tre kommunene. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunikasjonsrådgiver Ole Morten Melgård og ordfører Arnhild Holstad i Namsos viser fram den nye heimesida – www.nyenamsos.no. Dette skal være en informasjonskanal fram til sammenslåinga av de tre kommunene, Namsos, Fosnes og Namdalseid i 2020.