Moderat lusepåvirkning i Nord-Trøndelag og Bindal

Nord-Trøndelag med Bindal har karakteristikken moderat lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

OVERVÅKES Lusepåvirkning på villaks skal overvåkes ekstra i noen områder.  Foto: Kallestad, Gorm

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Dette går fram av ei melding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Landet er delt i 13 områder med konklusjon fra lav risiko via moderat risiko til høy risiko for lusepåvirkning. Området fra Karmøy til Sotra har høy påvirkning. I noen områder er det usikkerhet rundt analysene, og disse vil ha forsterket overvåking i 2017.

– Denne løypemeldinga gir ei første vurdering til næring og myndigheter om tilstanden i de ulike produksjonsområdene. Til høsten kommer den endelige rapporten. Den tar også med seg overvåkinga for 2017. Når den kommer, har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Før sommeren tar jeg sikte på å legge fram departementets vurdering av denne første prøvekjøringa, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene. Jeg vil da skru på trafikklyset for første gang, sier Sandberg.