Ytternamdaling frifunnet for fyllekjøring

I starten på oktober i 2016 ble det funnet en bil i grøfta i Nærøy. På sjåførsida satt en person med en promille på 1,99.

Frifunnet Tingretten valgte å legge vekt på tiltaltes forklaring.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Vedkommende ble tiltalt for å ha ført en motorvogn når vedkommende var påvirket av alkohol eller andre berusende midler.

I retten hevdet tiltalte at det var noen andre som hadde kjørt bilen og forlatt stedet etter at bilen havnet i grøfta. Samt at tiltalte etter at bilen hadde kjørt av vegen, satte seg i sjåførsetet.

I dommen heter det at tingretten etter ei samla vurdering ikke kan se bort fra at en annen person kjørte tiltaltes bil til den havnet i grøfta. I den forbindelse vil tingretten bemerke at det ikke var noen observasjoner av at tiltalte var fører av bilen.

Det var også flere elementer i saken som gjorde at retten til slutt valgte å frifinne tiltalte fra alle tiltalepunkter.