Kommuner krever staten etter at mange EM-flyktninger uteble

De tapte 40–50 millioner

Norske kommuner har et samlet krav på 40–50 millioner kroner etter at mange enslige mindre- årige flyktninger uteble i fjor. Namsos-ordførern vil si nei om hun blir spurt om en ny dugnad.

TAPTE Namsos kommune investerte blant annet 4,1 millioner i dette huset, og ordfører Arnhild Holstad er betenkt over hvordan saken vil påvirke liknende forespørsler fra staten i framtida og kommer til å si nei neste gang.  Foto: Bjørn Tore Ness

Dette gjelder kommuner over hele landet. For noen dreier det seg om et par hundre tusen kroner, for andre dreier det seg om millioner.

Nina Gran, KS
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: De to namdalskommunene bebudet allerede før jul at det ville kreve erstatning fra staten. Begge kommunene rigget et mottaksapparat inklusive boliger og opprettelse av en rekke nye stillinger etter forespørselen fra Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har tatt på seg å samle kravene mot staten,