Skogprosjektet fortsetter

Skogprosjektet som de siste 3,5 årene har vært i drift i Namdalen, forlenges i to nye år.

TO NYE ÅR Prosjektleder Knut Sklett skryter av politikerne i Region Namdal som ser verdien av å videreføre skogprosjektet i Namdalen. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Resultatene fra skogprosjektet har vært positive, og tilbakemeldingene fra både skogeiere og næringa har gjort at vi har funnet det viktig å videreføre dette arbeidet, sier ordfører Steinar Lyngstad på Namdalseid som er leder av prosjektgruppa som er satt ned av Region Namdal.


Tidenes tilskuddsordning for ungskogpleie

Lønnsomt på alle vis

Midtre Namdal samkommune har den aller beste tilskuddsordninga for skogbrukere og ungskogpleie.

 

Prosjektet utgjør en forskjell i grenselandet mellom skogeier på den ene sida, og næringa for øvrig og forvaltning på den andre.

– I utgangspunktet så vi på mulighetene for å gjøre dette til ei permanent ordning. Det klarte vi ikke denne gangen, og derfor er vi glade for å ha finansiert et nytt prosjekt, sier han.

Med et årlig totalbudsjett på 2,6 millioner skal prosjektet øke innsatsen i skogen.

– Det primære for oss er økt ungskogpleie, mer aktivitet og økt produksjon i skogene. Men en viktig jobb er å bidra til satsing på infrastruktur som skogsveger, sier prosjektleder Knut Sklett.

De siste årene har kapasiteten på rådgiving når det gjelder skog fra kommunene gått ned.

– Derfor tror vi det vi driver med er viktig. Vi gir gratis rådgiving, og har stort fokus på å møte skogeieren direkte.