Jubler for oppdrettsavgift

Stortinget går inn for å innføre en oppdrettsavgift. Torgeir Strøm (SV) er glad for at dette vil medføre økte inntekter for kystkommunene.

Bildetekst 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I dag, tirsdag, ble det klart at et flertall på Stortinget går inn for forslaget om å innføre en oppdrettsavgift. Meninga er at inntektene av avgiften skal gå til kommunene.

Det var SV som kom med forslaget, og det ble støttet av Ap, KrF, Sp og Venstre.

Nå ber Stortinget regjeringa om å igangsette et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk. Det bes om at de kommer tilbake til Stortinget med et forslag i tide til at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli neste år.

– En produksjonsavgift på oppdrettsfisk vil gi kystkommunene økte inntekter. Disse inntektene vil bety mye for barnehage, skole, helse og miljøarbeid i kommunene, sier Torgeir Strøm, førstekandidat for Nord-Trøndelag SV, i en pressemelding.

Han tilføyer:

– Fram til i dag har oppdrettsselskapene kunnet bruke kystområdene nesten gratis. Ei produksjonsavgift er helt på sin plass. Oppdrettsnæringa har vært dyktige til å bidra med penger til prosjekter i mange kystsamfunn, men vårt samfunn bør ikke bygges på veldedighet. Ei produksjonsavgift for bruk av kommunenes arealer er mer i samsvar med den norske modellen, sier Strøm.

Han peker på at dersom avgifta blir på 25 øre per kilo, så vil dette bety årlige inntekter på rundt 3,1 millioner for Flatanger kommune og henholdsvis 3,4 og 5,8 millioner kroner for Vikna og Nærøy kommuner.