NA MENER

Skolesuksess på Øysletta

«Skoleklokka vil nå høres igjen på Øysletta»

NAMDALSAVISA

Det er bare å gratulere ildsjelene bak Overhalla montessoriskole på Øysletta. Etter at administrasjon fikk med seg politikerne i Overhalla på å legge ned skolen Øysletta, har pådriverne aldri gitt opp håpet om å få liv i skolegården igjen.

Hele 36 elever vil møte opp til undervisning når skoleklokka ringer etter sommerferien. Det er langt flere enn daglig leder Hilde van Hooft ved Overhalla montessoriskole hadde håpet på. Det er verdt å merke seg at det vil komme elever fra andre steder i Overhalla enn Øysletta, samt noen elever fra Grong. Vi håper det understreker at montessoriskole handler om pedagogikk, ikke bare geografi i dette tilfellet.

I Namdalen er det en montessoriskole fra før av i Sør-Flatanger. Det er veldrevet skole som elever, foreldre og foresatte slår ring rundt. Den nye skolen på Øysletta må sørge for å gi elevene et like godt pedagogisk tilbud. Det er viktigere enn kortest mulig skoleveg.

Vi er sikker på at Overhalla kommune vil sørge for å ha et godt og fruktbart samarbeid med den nye skolen. Det er ikke å komme bort fra at dette er et prestisjenederlag for rådmannsstaben og det politiske flertallet i kommunen bestående av Sp og Ap. De må nå innrette seg på at flere mindre statlig overføringer, men når andre kommuner klarer det, må Overhalla kommune klare det. Sårene etter å ha gått på en skikkelig politisk smell, må nå være grodd.

Skolenedleggelser er noe som skaper åpne sår i mange kommuner. Det skjer under ulike regjeringer, men beslutningene ligger lokalt. Det er som regel utkantene som får blø. I Overhalla var det Øysletta. Når nærbutikken og skolen forsvinner pleier det ikke å ta lang tid før et lokalsamfunn smuldres opp. Det finnes det en rekke eksempler på.

På Øysletta ville folket det annerledes. Det skal de ha ros for, og det er godt å se at det nytter å vinne over overmakta med folkelig engasjement. Uansett hvordan en snur og vender på det, har Overhalla kommune nå fått en konkurrent. Det innebærer at de må gi sine elever et godt pedagogisk tilbud. Lykkes de ikke med det, er det ikke lange bussturen til Øysletta ettersom motessorieskolen er godkjent for 60 elever. Skoleklokka vil nå høres godt igjen på Øysletta.