Hver tiende elev i videregående skole forsvinner fra Namdalen neste ti år

Den nye og krevende skolehverdagen

Færre fag å velge mellom, ansettelsesstopp, lengre reiseveg for elevene og mye mindre penger til de videregående skolene. Det blir hverdagen framover. Men ingen tror at skoler i Namdalen vil bli lagt ned.

Mister elever: Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklett vil i likhet med andre skoleledere i Namdalen oppleve at elevtallet ved skolen hennes vil synke de neste ti årene. Årsaken er at antallet unge i alderen i 16–19 år synker dramatisk fram mot 2027, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men skolen hun leder i Grong overlever. Det er rektoren sikker på. 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Jeg er sikker på at det fortsatt vil være tre videregående skoler også om ti år. Men det blir veldig krevende å drive dem.